SASA4507-CTVEREC-FINAL

🇨🇿 Fagotista Jan Hudeček pochází z muzikantského prostředí. Je absolventem Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Františka Hermana a prof. Jiřího Seidla. Koncem dubna 2005, tedy ve svých patnácti letech, dosáhl velkého úspěchu na mezinárodní soutěži 15. Concorso Internazionale per Giovani Musicisti „Citta di Barletta“ v Itálii, kde se stal absolutním vítězem všech kategorií v soutěži dechových nástrojů (věk do 30 let). V roce 2008 získal 1. cenu a titul laureáta ve 42. ročníku národní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Je rovněž laureátem stejného ročníku mezinárodní rozhlasové soutěže, na základě jejíhož výsledku následně nahrál pro Český rozhlas fagotový koncert Jana Nepomuka Hummela. V květnu roku 2014 získal 1. cenu a titul laureáta v mezinárodní interpretační soutěži Pražského jara ze 111 účastníků z celého světa. V této souvislosti obdržel rovněž cenu Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby soudobého českého autora, zkomponované zvláště pro tuto příležitost (Jiří Teml: Commedia pro fagot a klavír). Věnuje se především sólové koncertní činnosti a pravidelně natáčí pro Český rozhlas. Rád propaguje hudbu 20. století, zejména francouzských a českých autorů. Koncertoval v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Polsku, Itálii, Francii, Turecku, Španělsku, Japonsku a USA. Od konce roku 2011 působí jako sólofagotista orchestru Národního divadla v Praze a od října roku 2015 vyučuje na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. V roce 2017 natočil spolu s Alenou Grešlovou své profilové CD s Francouzskými komorními skladbami 20. století.

🇬🇧 Jan Hudeček was born in Česke Budějovice. Jan Hudeček attended the Primary School of the Arts from the age of eight, and won a number of national and international youth wind instrumental competitions. His first major achievement came in 2005, when he was named the absolute winner in all wind instrument categories in the international competition 15. Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Citta di Barletta” in Italy. In 2008 he won first prize in the 42nd annual Concertino Praga radio competition. At the same time, be became a laureate of this competition’s international round and recorded the bassoon concerto of Jan Nepomuk Hummel for Czech Radio.

In May 2014, he won first prize and laureate title in the Prague Spring international music competition. In connection with this achievement, he also won the Czech Music Fund’s prize for the best performance of a piece by a contemporary Czech composer.

He has performed in Austria, Germany, Switzerland, Poland, Italy, France, Turkey, Spain, Japan, and the USA. In June 2015, he finished the Academy of Performing Arts in Prague in the classes of Prof. F. Herman and Prof. J. Seidl, and further he continues to perform as a soloist. Since late 2011 he has been engaged as a solo bassoonist in the National Theatre Orchestra in Prague and he is also Doctor at the Academy of Performing Arts in Prague. In 2018 he recorded profil CD French music of 20. century with pianist Alena Grešlová.