BELFIATO QUINTET

Komorní soubor Belfiato Quintet vznikl v roce 2005 a tvoří ho absolventi hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze. Soubor studoval na Pražské konzervatoři u Ondřeje Roskovce (Česká filharmonie, Afflatus Quintet), dále na HAMU ve třídě Štěpána Koutníka a spolupracoval s prof. Gottfriedem Pokornym (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien).

Členové kvintetu jsou hráči předních orchestrů (Česká filharmonie, Orchestr Národního divadla, PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Pardubická komorní filharmonie, The Philharmonia Orchestra London). Získali také ocenění na mezinárodních interpretačních soutěžích, např. na soutěži ARD v Mnichově, Pražském Jaru a Concertinu Praga.

Belfiato Quintet je držitelem 1. ceny ze soutěže Antonína Rejchy na festivalu v rakouském Semmeringu. V roce 2011 získal soubor na mezinárodní soutěži dechových kvintet „Henri Tomasi“ v Marseille 3. cenu (Francie) společně s cenou za nejlepší provedení Tomasiho skladby.

Soubor vystupuje pravidelně v Čechách a v zahraničí. Představil se například v koncertní sezoně České filharmonie, Českého spolku pro komorní hudbu a komorních cyklech Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK a PKF – Prague Philharmonia. Spolupracoval s Českou televizí i a Českým rozhlasem a společně vystoupil s Aflattus Quintetem nebo mezzosopranistkou Dagmar Peckovou. Na festivalu Pražské Jaro 2014 vystoupil Belfato Quintet v recitálu s programem skladeb českých autorů. S českým repertoárem se představil i v roce 2015 např. v komorním cyklu Symfonického orchestru polského rozhlasu v Katowicích, v roce 2016 např. na Českém velvyslanectví v Londýně.

BELFIATO QUINTET

Belfiato Quintet is formed by students of the Academy of Performing Arts in Prague. Founded in 2005, the ensemble studied at the Prague Concervatory from 2007 to 2009 in the class of Ondrej Roskovec (Czech Philharmonic, Afflatus Quintet). Subsequently, Belfiato cooperated with prof. Stepan Koutnik (Academy of Performing Arts in Prague) and prof. Gottfried Pokorny (Universität für Musik und Darstellende Künst Wien).

Members of Belfiato Quintet play in leading Czech and international symphonic orchestras, such as the Czech Philharmonic Orchestra, PKF -Prague Philharmonia, Czech National Theatre, or The Philharmonia Orchestra London. They have been awarded prizes on numerous international competitions, among them the ARD Munich, Prague Spring Competition or Concertino Praga.

The ensemble earned some rewards on international competitions, such as the “Antonin Rejcha prize” on the International Festival in Semmering, Austria. On the 6th International Woodwind Quintet Competition “Henri Tomasi”, held in Marseille in 2011, Belfiato Quintet was awaded a 3rd prize and prize for the best interpretation of Henri Tomasi`s composition.

Belfiato Quintet performs regularly on stages in Czech republic and abroad. It has appeared in concerts seasons of the Czech Philharmonic, Czech Chamber Music Society, Prague Symphony Orchestra and the Prague Philharmonia. The ensemble cooperated with both Czech Television and Czech Radio and shared the stage with artists such as the renowed mezzo-sopranist Dagmar Pecková or the Afflatus Quintet. Belfiato was invited to participate in the Prague Spring Festival in 2014 with a programme by Czech composers as Rejcha, Haas, Foerster and Janáček. The ensemble continues presenting Czech repertoire, lately in the chamber music cycle of the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice or the Czech Embassy in London.