BELFIATO QUINTET 🇨🇿

Komorní soubor Belfiato Quintet vznikl v roce 2005 a tvoří ho absolventi hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze. Soubor studoval na Pražské konzervatoři u Ondřeje Roskovce (Česká filharmonie, Afflatus Quintet), dále na HAMU ve třídě Štěpána Koutníka a spolupracoval s prof. Gottfriedem Pokornym (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien).

Členové kvintetu jsou hráči předních orchestrů (Česká filharmonie, Orchestr Národního divadla, PKF – Prague Philharmonia). Získali také ocenění na mezinárodních interpretačních soutěžích, např. na soutěži ARD v Mnichově, Pražském Jaru a Concertinu Praga.

Belfiato Quintet je držitelem 1. ceny ze soutěže Antonína Rejchy na festivalu v rakouském Semmeringu. V roce 2011 získal soubor na mezinárodní soutěži dechových kvintet „Henri Tomasi“ v Marseille (Francie) 3. cenu společně s cenou za nejlepší provedení Tomasiho skladby.

Soubor vystupuje pravidelně v Čechách i v zahraničí. Představil se například v koncertní sezoně České filharmonie, Českého spolku pro komorní hudbu a komorních cyklech Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK a PKF – Prague Philharmonia. Spolupracoval s Českou televizí, Českým rozhlasem a společně vystoupil s Aflattus Quintetem nebo mezzosopranistkou Dagmar Peckovou. Na festivalu Pražské Jaro 2014 vystoupil Belfato Quintet v recitálu s programem skladeb českých autorů. S českým repertoárem se představil také např. v komorním cyklu Symfonického orchestru polského rozhlasu v Katowicích, dále např. na Českém velvyslanectví v Londýně a Tokyu.

V červnu 2017 vydal Belfiato Quintet své debutové CD v labelu Supraphon. Následovalo velmi úspěšné album Antonín Rejcha: Wind Quintets, které vyšlo v roce 2019 opět u labelu Supraphon. Za provedení Rejchových kvintetů na svém albu získalo Belfiato cenu Classic Prague Awards v kategorii „Komorní výkon“ za rok 2019.

 

BELFIATO QUINTET 🇬🇧

Belfiato Quintet was founded in 2005. The ensemble studied at the Prague Conservatory in the class of Ondrej Roskovec (Czech Philharmonic, Afflatus Quintet) and subsequently at the Academy of Performing Arts in Prague with Prof. Stepan Koutnik. Belfiato also studied with Prof. Gottfried Pokorny (Universität für Musik und Darstellende Künst Wien).

Members of the Belfiato Quintet play in leading Czech symphonic orchestras, such as the Czech Philharmonic Orchestra, PKF-Prague Philharmonia, and Czech National Theatre. They have won prizes in numerous international competitions, among them the ARD Munich, Prague Spring Competition and Concertino Praga.

The ensemble were awarded prizes at international competitions, such as the “Antonin Rejcha prize” at the International Festival in Semmering, Austria. At the 6th International Woodwind Quintet Competition “Henri Tomasi”, held in Marseille in 2011, the Belfiato Quintet won 3rd prize and the prize for the best interpretation of Henri Tomasi`s composition.

Belfiato Quintet performs live regularly in the Czech Republic and more widely. It has appeared in the concert seasons of the Czech Philharmonic, Czech Chamber Music Society, Prague Symphony Orchestra and the Prague Philharmonia. The ensemble has appeared on both Czech Television and Czech Radio and appeared with artists such as the renowned mezzo-soprano, Dagmar Pecková and the Afflatus Quintet. Belfiato was invited to appear at the Prague Spring Festival in 2014 with a programme by Czech composers as Rejcha, Haas, Foerster and Janáček. The ensemble continues presenting Czech repertoire, most recently in the chamber music series of the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice and at the Czech Embassies in London and Tokyo.

In June 2017 Belfiato Quintet released its debut CD on the Czech label Supraphon. Debut was followed by second, very successful CD Antonín Rejcha: Wind Quintets (Supraphon, 2019). For performances of Rejcha´s music on this CD, Belfiato won the 2019 Classic Prague Award, category „Chamber music performance“.

 

BELFIATO QUINTET 🇩🇪

Das Belfiato Quintet wurde im Jahre 2005 gegründet und besteht aus Absolventen des Prager Konservatoriums und der Akademie der musischen Künste in Prag, die alle inzwischen bei den besten Orchestern Prags tätitg sind. Das Ensemble tritt regelmäβig in der Tschechischen Republik (u.a. Tschechische Philharmonie, Tschechische Kammermusikgesellschaft, Prager Symphonie-Orchester und PKF-Prague Philharmonia) und auβerhalb auf.

Belfiato Quintet arbeitet sowohl mit dem Tschechischen Rundfunk und Fernsehen zusammen als auch mit namhaften Künstlern wie der Mezzosopranistin Dagmar Pecková oder dem Afflatus Quintet. Das Ensemble war zu Gast beim Prager Frühlings-Festival 2014, wo sie ein Programm tschechischer Komponisten wie Rejcha, Haas, Foerster und Janáček präsentierten.

Das BQ legt weiterhin den Schwerpunkt auf das tschechische Repertoir, zuletz bei der Kammermusik Reihe des polnischen Radio Symphonie-Orchesters in Katowice oder bei Konzerten in der tschechischen Botschaft in London und Tokio.

Im Juni 2017 veröffentlichte das Belfiato Quintet seine erste CD bei dem tschechischen Label Supraphon. Folgendes Album Antonín Rejcha: Wind Quintets (Supraphon, 2019) war sehr erfolgreich. Für die Interpretation von Rejchas Quintetten auf diesem Album gewann Belfiato den Preis Classic Prague Award 2019, in Kategorie „Kammermusik Leistung“.