SU42302

Pro naši debutovou desku jsme zvolili stěžejní díla české hudby pro dechové kvinteto. Tři skladby českých autorů: Sextet “Mládí” L. Janáčka a dechové kvintety Josefa Bohuslava Foerstera a Pavla Haase. Všechna tato tři díla vznikla v rozmezí pouhých 20 let. Přesto jde o setkání tří odlišných stylů a skladatelé je komponovali v různých životních etapách (shodou okolností v letech svých kulatin). Foersterovi bylo 50 let a přestože je o pět let mladší než Janáček, jeho hudba se zdá být stylově nejstarší. Janáček komponoval své “Mládí“ v nostalgickém věku 70 let. Trojici uzavírá třicetiletý Pavel Haas, který se vyrovnává s vlivem svého učitele (Janáčka) a hledá svůj osobitý styl.

Natáčelo se v prostorách evangelického kostela v Korunní ulici v Praze. Natočení masteru realizují zvukový mistr Jan Lžičař a režisér Jiří Gemrot. Tito pánové nám díky svým zkušenostem s natáčením opravdu výrazně pomáhají a jsou ve svém oboru skutečnými mistry.

Ke spolupráci na Janáčkově sextetu „Mládí“ jsme se rozhodli přizvat basklarinetistu Jindru Pavliše, člena PKF – Prague Philharmonia a spoluzakladatele našeho oblíbeného hudebního tělesa Clarinet Factory.

Poutavý text bookletu pro nás připravil profesor PhDr. Jaromír Havlík CSc. Je to významný český pedagog a muzikolog. A také náš oblíbený profesor z let studií! Fotky pro náš booklet nafotil Tomáš Hejzlar v prostorách alternativní kavárny Vnitroblock.